Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
       Similar words: măi.maiSubstantiv masculin
1.

MaySubstantiv neutru
1. tehn.

mallet


2. tehn.

wooden hammer


3. constr.

rammerAdverb
1. (la formarea comparativelor)

more, -er


2. (aproape)

almost


3. (aproape)

nearly


4. (aproximativ)

approximativ


5. (aproximativ)

about


6. (cât pe ce)

about


7. (cât pe ce)

on the point of


8. (încă)

still


9. (iarăşi)

again


10. (încă o dată)

once more


11. (încă o dată)

once again


12. (după aceea)

after(wards)


13. (şi)

and


14. (în plus)

besides


15. (în plus)

in addition


16. (pe lângă un pron. nehot.)

else


17. (încă un/o)

another


18. (pt. a întări ideea din frază)

ex. "What a man!Expressions:
1 Mai  =  May Day
cel mai  =  the most
mai ales/cu  =  particularly
(din doi)  =  the more
mai ales/cu  =  especially
cât mai  =  as... as possible
mai apoi  =  after(wards)
cu atât mai...  =  all the more...
mai bine  =  better
nu mai... (cantitativ sau temporal)  =  no more...
mai deunăzi  =  the other day
nu mai... (temporal)  =  no longer...
mai înainte  =  before
(mai devreme)  =  earlier
şi mai...  =  even + comp. ...
(altădată)  =  formerly
tot mai  =  even more
mai întâi  =  in the first place
mai întâi  =  above all
mai întâi  =  to begin with
mai... mai...  =  now... now...
mai  =  about to...
mai  =  on the point of...
mai mult sau mai puţin  =  more or less
mai rar...  =  (quite) unusual...
mai rar  =  ... is an exception
mai rar  =  ... is a rare occurrence
care mai de care  =  v. care
ce se mai aude?  =  what is the news?
mai face-o  =  I have half a mind to do it
mai face-o  =  I might as well do it
mai citeşte lecţia o dată  =  read the lesson once more
mai dă-mi un pahar cu apă  =  give me another glass of water
mai doriţi apă  =  do you want some/any more?
nu te mai duci acolo  =  you shouldn't go there any more/longer
mai e aici?  =  is he still here?
mai e/încape vorbă!  =  it goes without saying!
(sigur)  =  certainly!
(sigur)  =  to be sure! sure(ly)
nu mai e sare în solniţă  =  there's no more salt in the salt cellar
nu mai e sare în solniţă  =  there is no salt left in the salt cellar
cine mai era acolo?  =  who else was there?
ce mai faci?  =  how are you?
ce mai faci?  =  how are you getting along?
nu mai spune!  =  you don't say so!
nu mai spune!  =  you don't mean it!
nu mai spune!  =  no, really!
şi ce mai ştii?  =  and what else do you know?

This word was searched 173266 times.

top ^


Last searched words: mai, boc, bălan, gust, zugrăveală, natriu, inductor, azi, cer, vernisa, topor, destrămător, lanternă, transformist, lume, bonă, iubitor, incendiu, indiferent, descuama.

Up to now, there is a number of 133.699.620 searched words, among 211 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP