Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  

serviciuSubstantiv neutru
1.

service


2. (făcut cuiva)

service rendered


3. (favoare)

favour


4. (slujbă)

job


5. (secţie)

department


6. (slujbă)

office


7. (îndatorire)

duty


8. (maritim etc.)

service


9. (de obiecte)

set


10. (la hotel etc.)

attendance


11. (de obiecte)

service


12. rel.

divine service


13. sport

serv(ic)eExpressions:
serviciu activ mil., mar.  =  service with the colours
serviciu activ mil., mar.  =  active service
serviciu comandat  =  duty covered by orders
serviciu de ceai  =  tea service/set
serviciu de chirurgie  =  surgical department
serviciu de gardă  =  guard duty
serviciu de masă  =  dinner set/service
serviciu interior mil.  =  duties in barracks and quarters
serviciu militar  =  military service
serviciu militar obligator(iu)  =  conscription
serviciu militar obligator(iu)  =  compulsory military service
serviciul personalului  =  appointments department
serviciu sanitar  =  health service
de serviciu  =  on duty
în serviciu  =  in the service
în serviciul ...  =  at/in the service of ...
ofiţer de serviciu  =  orderly officer
scară de serviciu  =  backstairs
şef de serviciu  =  departmental head
uşă de serviciu  =  backdoor
are un serviciu excelent sport  =  his service is terrific
a avea 25 de ani de serviciu  =  to have served 25 years
a face cuiva un serviciu  =  to do smb. a service/good turn
a fi de serviciu  =  to be on duty
când pleci de la serviciu?  =  at what time do you go off duty/do you leave your office?
a intra în serviciu  =  to go into service
a pune ceva în serviciul (cu gen.)  =  to place/put smth. at/in the service of ...
când te duci la serviciu?  =  when do you go on duty?
când te duci la serviciu?  =  when are you supposed to be at your office?

This word was searched 38890 times.

top ^


Last searched words: serviciu, placentar, posmag, ţepoaică, berbece, interpretare, groapă, din, desemn, pantalon, învecinat, spori, funebru, dulap, înţeles, dragă, furniza, bucătărioară, imaturitate, exponent.

Up to now, there is a number of 131.797.722 searched words, among 864 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP