Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  

limbăSubstantiv feminin
1. anat.

tongue


2. anat.

lingua


3. anat.

clack


4. anat.

clapper


5.

language


6. înv.

tongue


7. (vorbire)

speech


8. (vorbă)

word


9. (glas)

voice


10. înv. (popor)

people


11. înv. (popor)

nation


12. (de clopot)

(bell) clapper


13. (de clopot)

tongue of a bell


14. (de ceasornic)

hand


15. (pendul)

pendulum


16. (de pantof)

tongue


17. (de încălţat pantofii)

shoe horn


18. (lamă)

blade


19. (de cataramă)

tongue


20. (de balanţă)

arm


21. (de balanţă)

hand


22. (fâşie)

strip


23. (de foc)

tongue


24. (flacără)

flameExpressions:
limba broaştei bot.  =  water plantain (Alisma plantago)
limba romană  =  Rumanian
limba mării bot.  =  candytuft (Iberis)
limba romană  =  the Rumanian language
limba şarpelui bot.  =  adder's tongue (Ophioglossum)
limba mielului bot.  =  (shop) borage (Borrago)
limba vacii  =  snake fern
limba vacii  =  hart's tongue (Scolopendrium)
limba vrabiei bot.  =  sparrowwort (Stellera passerina)
limbă ascuţită  =  sharp tongue
limbă comună  =  common language
limbă de bou  =  ox tongue
limbă de mare iht.  =  sole (Solea solea)
limbă de pădure  =  copse
limbă de pădure  =  coppice
limbă de pământ  =  spit/neck of land
limbă despicată  =  forked tongue
limbă încărcată med.  =  coated/furred tongue
limbă literară  =  literary language
limbă lungă  =  chatterbox
limbă maternă  =  mother tongue
limbă moartă  =  dead language
limbă modernă  =  modern language
limbă rea  =  wicked/venomous tongue
limbă străină  =  foreign language
limbă vie  =  living language
limbă vorbită  =  colloquial/familiar speech
limbă vorbită (nu scrisă)  =  spoken language
cu limba scoasă/de un cot  =  breathlessly
cu limbă de moarte  =  on one's deathbed
cu limbă de moarte (prin testament)  =  by will/testament
a arăta/a scoate limba (la doctor)  =  to show one's tongue
a dezlega limba cuiva  =  to loosen smb.'s tongue
vinul îi dezlegă limba  =  the wine untied his tongue
a-şi înghiţi limba  =  to keep one's tongue within one's teeth
a-şi muşca limba  =  to bite one's tongue
a prinde limbă  =  to begin to thaw
a prinde limbă  =  to come out of one's shell
a prinde limbă (a spiona)  =  to spy
a scoate limba (la cineva)  =  to shoot/put/stick out one's tongue (at smb.)
a trage pe cineva de limbă  =  to sound smb.
are mâncărime la limbă  =  his tongue itches
cuvântul ăsta îmi stă pe limbă  =  this word is on the tip of my tongue
a fi cu două limbi  =  to be double-tongued

This word was searched 55225 times.

top ^


Last searched words: limbă, camionagiu, neregularitate, teoremă, treieriş, scuipat, recif, arţar, umplutură, clasicism, bârîi, palier, răsărit, dialectică, alizee, surghiunire, filantropic, viril, flexibilitate, anihilare.

Up to now, there is a number of 134.047.121 searched words, among 3.675 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP