Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  
You have searched the word « cade ». This is the derivată form for the word « cădea ».

cădeaVerb intranzitiv
1.

to fall (down)


2. (a se desprinde)

to fall off


3. (a se prăbuşi)

to collapse


4. (a se prăbuşi)

to break down


5. (a se lăsa)

to fall


6. (a se lăsa)

to sink


7. (a sosi)

to come


8. (a sosi)

to arrive


9. (a apare)

to appear


10. (a scade)

to fall (down)


11. (a scade)

to lower


12. (a greşi)

to err


13. (a greşi)

to sin


14. (a da greş)

to failVerb reflexiv
1. (a se cuveni)

to be proper/becoming/fitExpressions:
a cădea asupra (cu gen.)  =  to fall (up)on...
a cădea asupra (cu gen.)  =  to rush on...
a cădea în braţele cuiva  =  to fling/throw oneself into smb.'s arms
a cădea cu capul în jos  =  to take a flier
a cădea în flancul inamicului mil.  =  to turn the enemy's flank
a-i cădea cu drag  =  to fall in love with...
a cădea în genunchi  =  to fall on one's knees
a-i cădea cu drag  =  to take a fancy to...
a cădea în mizerie  =  to go down
a cădea de acord  =  to agree
a cădea în mâinile cuiva  =  to fall into smb.'s hands/clutches
a cădea de acord  =  to come to an agreement
a cădea în păcat  =  to (commit a) sin
a cădea de oboseală  =  to drop with fatigue
a cădea în păcat  =  to trespass
a cădea de oboseală  =  to be dead/dog tired
a cădea de oboseală  =  to be exhausted
cade întotdeauna în picioare  =  he always (a)lights on his feet
a cădea în spatele inamicului mil.  =  to attack the enemy in the rear
a cădea de oboseală aprox.  =  my legs won't carry me any more
ănul Nou cade într-o vineri  =  the New Year falls on a Friday
a cădea de oboseală  =  my knees give way
a cădea de pe bicicletă  =  to fall off one's bicycle
a cădea la examen  =  to fail in one's examination
a cădea de pe cal  =  to fall off one's horse
a cădea la examen fam.  =  to be plucked/sl. ploughed
a cădea de somn  =  to be dead sleepy
a cădea la fund  =  to sink down
îi căzu de gât  =  she fell on/round his neck
a cădea la învoială  =  to come to terms/an agreement
a cădea la învoială com.  =  to strike a bargain
mi-a căzut o piatră de pe inimă  =  a burden has been taken off my shoulders
a cădea din picioare  =  to be worn/fagged out
a cădea la pat  =  to fall/be taken ill
a cădea la pământ  =  to fall to the ground
i-a căzut din cer  =  it came to him by sheer luck
a cădea la picioarele cuiva  =  to fall at smb.'s feet
i-a căzut din cer  =  it was a windfall (to him)
a-ţi cădea greu la stomac  =  to lie/sit heavy upon one's stomach
conservatorii căzură în alegeri  =  the tories were defeated at the elections
a cădea în apă  =  to fall into the water
a cădea pe bec  =  to fall in love
a cădea în apă (d. cineva)  =  to get a ducking
a cădea pe bec  =  to be infatuated (with smb.)
a cădea pe gânduri  =  to fall musing
a cădea pe gânduri  =  to sink into thoughts
a cădea pe spate  =  to fall backwards
a cădea peste cap  =  to topple over
a face cadă  =  to cause to/make fall
a face cadă  =  to hurl
a lăsa cadă  =  to let... fall
a lăsa cadă  =  to drop
a lăsa cadă cortina  =  to ring down/drop the curtain
barometrul cade  =  the barometer is falling/subsiding
cei care au căzut (în luptă)  =  those who fell
îi căzu părul  =  his hair fell off
noaptea cade  =  night is setting in
planurile lor au căzut  =  their plans have fallen through
preţurile cad  =  prices are falling/receding/going down/dropping
a cădea bine  =  to come opportunely/in season
îi cade greu  =  it comes hard to him
a cădea greu la stomac fam.  =  to lie heavy on the stomach
a cădea lungit  =  to tumble down (at) full length
a cădea lungit  =  to topple over
a cădea mort  =  to fall dead
a i se cădea...  =  to deserve...
aşa ţi se cade  =  it serves you right
aşa ţi se cade  =  serve you right

This word was searched 30037 times.

top ^


Last searched words: cădea, completa, îmbucurător, bobâlnic, după, performant, zăngănitor, cântare, strânge, mogâldeaţă, ridica, valutar, ruşine, închipuit, pătrunde, destul, sensibil, subgrindă, păşi, bucăţică.

Up to now, there is a number of 127.432.802 searched words, among 6.505 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP