Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  

caleSubstantiv feminin
1. (în sens abstract)

way


2. (în sens abstract)

course


3. (în sens abstract)

path


4. (în sens concret)

road


5. (în sens concret)

street


6.

track


7. (trecere)

passage


8. (rută)

route


9. (mai scurtă)

(short) cut


10. (depărtare)

distance


11.

long way


12. (călătorie)

journey


13. (mijloc)

way


14. (mijloc)

means


15. anat.

duct


16. anat.

passage


17. (proces)

processExpressions:
calea binelui  =  the path of virtue
calea de mijloc  =  the golden mean
calea pierzării  =  the way to perdition
Calea Robilor/Laptelui astr.  =  the Milky Way
cale bătută  =  good riddance!
cale bătută  =  nobody is keeping you!
cale de o oră  =  an hour's walk/journey sau drive/ride
cale ferată  =  railway
cale ferată amer.  =  railroad
cale ferată îngustă  =  narrow- gauge railway
căi de comunicaţie  =  lines of communication
căi maritime  =  sea lines
căi nestrăbătute/neumblate  =  uncharted/unexplored/untrodden paths
din cale afară de...  =  exceedingly...
din cale afară de...  =  unusually...
din cale afară de...  =  uncommonly...
din cale afară de...  =  singularly...
în cale  =  on the way
în calea lui  =  on his way
la jumătate cale  =  half way
la jumătate cale  =  midway
pe calea aerului  =  by air
pe calea armelor  =  by an appeal to arms
pe cale disciplinară  =  as a penalty/punishment
pe cale disciplinară  =  by way of punishment
pe cale ierarhică  =  hierarchically
pe cale ierarhică  =  through the usual channels
pe cale legală  =  in a legal way
pe cale legală  =  by law, legally
pe cale paşnică  =  peacefully
pe cale paşnică (prieteneşte)  =  amicably
pe cale paşnică (prieteneşte)  =  in a friendly way
pe cale umedă chim.  =  by moist/humid process
pe căile obişnuite  =  through the usual channels
pe căi ocolite  =  in/by a roundabout way
a arăta cuiva calea  =  to show smb. the way
a pregăti calea pentru...  =  to pave the way for...
a găsi cu cale  =  to deem/think (it) right
a găsi cu cale  =  to think proper
a se abate din cale  =  to swerve from one's way
a se abate din cale  =  to lose one's way
a se abate din cale fig.  =  to go astray
a se feri din calea cuiva  =  to keep out of smb.'s way
a pune abstacole în calea cuiva  =  to lay/place/throw obstacles in(to) smb.'s way
a sta în calea cuiva  =  to be/stand in smb.'s way
a ieşi la cale cu cineva  =  to come to terms/an understanding/an agreement with smb.
a pune la cale (a urzi)  =  to plot
a pune la cale ( a urzi)  =  to concoct
a pune la cale (a pregăti)  =  to prepare
a pune la cale (a organiza)  =  to organize
a pune la cale (a cădea de acord asupra)  =  to agree upon
a pune pe cineva la cale (a învăţa)  =  to teach/instruct smb.
a fi pe calea cea bună/dreaptă fig.  =  to be on the right path
a fi pe calea cea bună/dreaptă fig.  =  to be in a fair way
a fi pe cale de a/...  =  to be going/about to...
a fi pe cale de a/...  =  to be on the point of...
altă cale nu e  =  there are no two ways about it
e cale cea mai scurtă  =  it is the nearest way
e cale cea mai scurtă  =  it is the shortest cut
e o cale lungă şi fig.  =  it is a long way off

This word was searched 36478 times.

top ^


Last searched words: cale, placă, anglican, vetrice, gantera, glumă, rai, rău, racem, mija, scheunat, ferită, mult, tropic, divagaţie, rotocol, prosteşte, cârtire, excreta, hidromecanic.

Up to now, there is a number of 133.184.239 searched words, among 10.390 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP