Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  

viaţăSubstantiv feminin
1.

life


2.

existence


3. (vitalitate)

vitality


4. (vitalitate)

vigour


5. (vitalitate)

vital power


6. (vioiciune)

liveliness


7. (vioiciune)

cheerfulness


8. (vioiciune)

alacrity


9. (vioiciune)

animation


10. (vioiciune)

bustle


11. (realitate)

reality


12. (mod de viaţă)

manner/mode/way of life


13. (biografie)

life


14. (biografie)

biographyExpressions:
viaţă de plăceri  =  cakes and ale
viaţă de şcoală  =  school life
viaţă la ţară  =  country life
viaţă lungă  =  long life, longevity
amurgul vieţii  =  the evening/close/decline of life
mod de viaţă  =  way/mode/manner of life, way of living
asigurare pe viaţă  =  life insurance/assurance
odată în viaţă  =  once in a lifetime
cu pericolul/riscul vieţii  =  at the peril/risk of one's life
pe viaţa mea! fam.  =  as I live! upon my life!
dragoste de viaţă  =  love of life, attachment to life
pe viaţă  =  for life, to the end of(one's) life
durata vieţii  =  span/duration/term of life
primăvara vieţii  =  the spring of life
în viaţă  =  alive
principiile vieţii  =  vital principles
în viaţa de fiecare zi  =  in everyday life, ordinarily
putere de viaţă  =  vital power(s)
în viaţă fiind  =  during his lifetime
putere de viaţă  =  (ardent) energy
luptă pe viaţă şi pe moarte  =  life-and-death struggle, mortal combat
tovaraş de viaţă  =  partner for life
n-are viaţă într-însul  =  there is no life/spring
a avea nouă vieţi  =  to have nine lives like a cat, to be tenacious of life
a avea nouă vieţi  =  to be hard to kill, to die hard
a-şi câştiga viaţa  =  to earn/get one's living/livelihood
a cruţa viaţa cuiva  =  to spare smb.'s life
a atenta la viaţa cuiva  =  to make an attempt on smb.'s life
a cruţa viaţa cuiva  =  to spare smb.'s life
a cruţa viaţa cuiva mil.  =  to give quarter to smb.
a-şi da viaţa pentru...  =  to give (up) one's life for...
a-şi da viaţa pentru...  =  to lay down/sacrifice one's life for...
a da viaţă (cu dat.)  =  to give life/birth to...
a da viaţă (cu dat.) fig.  =  to call... into existence, to give/render life to...
a da viaţă (cu dat.) fig.  =  to breathe/infuse (a) new life into...
duceau o viaţă simplă  =  they led simple lives, they led a simple life
a duce o viaţă de...  =  to lead a life of...
a duce o viaţă fericită  =  to lead a happy/heavenly life
a duce o viaţă grea  =  to lead a precarious existence
a duce o viaţă retrasă  =  to lead a retired/secluded life, to live in a backwater
a-i face cuiva viaţa amară  =  to lead smb. a hard life for it
a-i face cuiva viaţa amară  =  to lead smb. a dog's life, to make life a burden for smb.
a-i face cuiva viaţa amară  =  to make smb.'s life a hell
a gusta viaţa din plin  =  to lead a gay/jolly/merry life, to live (well)
a lua/răpi viaţa cuiva  =  to take smb.'s life, to kill smb.
a-şi lua viaţa  =  to take one's life, to kill oneself, to commit suicide
a-şi lua viaţa  =  to lay violent hands on oneself
a-şi pierde viaţa  =  to lose one's life, to perish
a muri cu viaţă  =  to die full of life
a nu da nici un semn de viaţă (a nu scrie)  =  to remain silent, not to write
a nu da nici un semn de viaţă (a nu mişca)  =  not to stir
e plin de viaţă  =  he is all alive
a se sătura de viaţă  =  to get tired of life
nici unul nu rămase în viaţă  =  nobody survived/escaped
a atenta la viaţa cuiva  =  to compass smb.'s death, to attempt smb.'s life
a readuce la viaţă  =  to bring back to life
viaţa lui atârna de un fir de păr  =  his life hung upon a thread
era în joc viaţa lor  =  their lives were at stake

This word was searched 51438 times.

top ^


Last searched words: viaţă, întunecat, către, , său, tumoare, legătură, calicenie, anomalie, bacanale, emfază, optică, crepitaţie, naval, fiolă, ostrogotic, dată, hipodrom, juxtapunere, automat.

Up to now, there is a number of 131.726.324 searched words, among 15.422 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP