Home
Dictionar Roman-EnglezDictionar Englez-Roman
EnglishEnglish
Traducere cuvintePropune cuvinteContribuţii la dictionarComentariiAutentificareÎnregistrează-te

Dictionar Roman Englez

  Pe lângă dicţionarul român-englez, care are ca punct de plecare chiar această pagină, este disponibil şi un dicţionar englez-român. De fapt, cele două sunt strâns interconectate, putând fi comutate prin simple clicuri pe rezultate. Cele două dicţionare conţin o mare varietate de termeni, din diferite domenii de activitate. Sunt incluse numeroase expresii şi fraze uzuale, pentru a ajuta la o mai bună înţelegere a modului de utilizare.
  Scrie unul/mai multe cuvinte în limba romana (separate prin spaţii). Pentru rezultate mai precise, scrie cuvintele cu diacritice.
  

prindeVerb tranzitiv
1.

to catch


2. (a lua)

to take


3. (a pescui)

to fish


4. (nu năvodul)

to net


5. (a apuca, a înşfăca)

to grip


6. (a apuca, a înşfăca)

to take/get a good grip of/on


7. (a apuca, a înşfăca)

to grasp


8. (a apuca, a înşfăca)

to clutch at


9. (a apuca, a înşfăca)

to catch/lay/take hold of


10. (a apuca, a înşfăca)

to seize


11. (a înhăţa)

to snatch off/up


12. (a se agăţa de)

to cling to


13. (a lua, a pune mâna pe)

to take


14. (a lua, a pune mâna pe)

to seize


15. (a lua, a pune mâna pe)

to capture


16. (a ajunge din urmă)

to catch up


17. (a ajunge din urmă)

to come up with


18. (a ajunge din urmă)

to overtake


19. (a îmbrăţişa)

to embrace


20. (a prinde în braţe)

to take/clasp/fold in one's arms


21. (a prinde în braţe)

to put one's arms round


22. fig. (a cuprinde cu ochii)

to reach


23. fig. (a cuprinde cu ochii)

to take in


24. (a înţelege, a sesiza)

to comprehend


25. (a înţelege, a sesiza)

to grasp


26. (a înţelege, a sesiza)

to catch


27. (a surprinde)

to catch


28. (a surprinde)

to surprise


29. (a lua pe neaşteptate)

to take unawares


30. (o privire)

to catch (the eve)


31. (o privire)

to intercept (a glace)


32. (o conversaţie)

to overhear


33. (a fixa, a lega)

to fix


34. (a fixa, a lega)

to fasten


35. (a fixa, a lega)

to tie


36. (a fixa, a lega)

to bind


37. (a fixa, a lega)

to attach


38. (o broşă, o panglică etc.)

to pin


39. (o broşă, o panglică etc.)

to fasten


40. (o broşă, o panglică etc.)

to tack


41. (o broşă, o panglică etc.)

to tag


42. (cu acul)

to sew/stitch together


43. (cu acul)

to mend


44. (cu boldul)

to pin


45. (cu boldul)

to fasten/attach with a pin


46. (în cui)

to hang


47. (în cuie)

to nail


48. (în cuie de lemn)

to peg


49. (a căpăta, a dobândi)

to acquire


50. (a căpăta, a dobândi)

to take (to)


51. (a căpăta, a dobândi)

to catch


52. (a căpăta, a dobândi)

to develop


53. (a căpăta, a dobândi)

to grow


54. (a căpăta, a dobândi)

to find


55. (a căpăta, a dobândi)

to regain


56. (a căpăta, a dobândi)

to recruit


57. (a lua cu sila, a răpi)

to abduct


58. (a lua cu sila, a răpi) (copii

to kidnap


59.

to catchVerb reflexiv
1. (d. râuri)

to freeze up


2. (a-şi asuma o obligaţie) (să)

to pledge oneself/one's word (to)


3. (a face o prinsoare)

to bet, to lay a bet


4. (a se întări, d. ciment)

to set


5. (d. lapte)

to curdle, to catch


6. (d. sânge)

to clotVerb intranzitiv
1. (a reuşi, a izbuti)

to succeed


2. (a reuşi, a izbuti)

to be successful


3. (d. o piesă)

to be a success


4. (d. o piesă)

to take/catch on


5. (d. o piesă)

to be a hit


6. (d. un roman etc.)

to have appeal


7. (d. un truc)

to be successful


8. (d. un truc)

to work


9. (d. un truc)

to come off


10. (d. o modă)

to catch on


11. (d. plante, arbori etc.)

to take root


12. (d. plante, arbori etc.)

to strike


13. (d. plante, arbori etc.)

to thriveExpresii:
a se prinde ...  =  v. începe
la mine nu se prinde!  =  you can't bamboozle me!
a se prinde în cursă  =  to be caught in the trap
s-a prins singur în cursă  =  he was hoist by/with his own petard
cât poate prinde ochiul  =  as far as one can see
cât poate prinde ochiul  =  within sight/one's ken
a prinde de veste ...  =  to learn that...
a prinde de veste ...  =  to hear of...
a prinde de veste ...  =  to come/get to know of...
a prinde de veste ...  =  to get wind/scent of...
a prinde de veste ...  =  to have an inkling of...
a se prinde de...  =  to catch/snatch/pluck/clutch at...
a se prinde de...  =  to clench...
a se prinde de...  =  to grapple...
a se prinde de vorbă cu cineva  =  to enter/get into conversation with smb.
a se prinde în cursă  =  to be trapped/entrapped
s-a prins singur în cursă  =  he was caught in his own trap
s-a prins singur în cursă  =  he ran himself into a noose
cum s-ar prinde  =  so to speak
cum s-ar prinde  =  so to speak
cum s-ar prinde  =  as it were
gârla s-a prins  =  the river is/has frozen up
i se prinse inima la loc  =  he took courage again
prind pe orice  =  bet a cookie/cookey
prind pe orice  =  bet my boots/hat/shirt/life
prind pe orice  =  my hat to a halfpenny!
prind pe orice  =  by this hat!
prind pe orice  =  I bet my last/bottom dollar
nu se prinde! fig.  =  that won't do!
nu se prinde! fig.  =  it's no go!
nu se prinde! fig.  =  it won't wash!
nu se prinde! fig.  =  that cat won't jump/amer. fight!
nu se prinde! fig.  =  that cock won't fight
a prinde ca din oală  =  to catch smb. bending/napping/off on the hop
a prinde ...  =  to begin to...
a prinde ...  =  to begin (cu forme In -ing)
a prinde ...  =  to start to...
a prinde ...  =  to start (cu forme In -ing)
a prinde ...  =  to set about (cu forme In -ing)
a prinde ... înv., lit.  =  to fall to (cu forme In -ing)
a prinde caii la trăsură  =  to harness/put horses to a carriage
a prinde ceva din zbor fig.  =  to pick/fish up a piece of information
a prinde curaj/inimă  =  to take/pluck up/summon up courage
a prinde curaj/inimă  =  to take heart (of grace)
a prinde curaj/inimă  =  to nerve oneself
a prinde curaj/inimă  =  to recruit one's spirits
a prinde dor de...  =  to yearn/long for...
a prinde dor de...  =  to be eager for...
a prinde dor de...  =  to crave for...
a prinde dor de...  =  to hanker after...
a prinde dor de...  =  to begin to languish for/after...
a prinde dragoste de cineva  =  to come to love smb.
a prinde dragoste de cineva  =  to grow fond of smb.
a prinde dragoste de cineva  =  to fall in love with smb.
a prinde dragoste de cineva  =  to lose one's heart to smb.
a prinde dragoste de cineva  =  to take a fancy to smb.
a prinde pe dumnezeu de (un) picior fig.  =  to be in the seventh heaven (of delight)
a prinde pe dumnezeu de (un) picior fig.  =  to tread/walk (up)on air
a prinde floare/mucegai  =  to get/grow/go mouldy
a prinde floare/mucegai  =  to get musty
a prinde floare/mucegai  =  to (contract) mould
a prinde foc cu gura  =  to do all in one's power
a prinde foc cu gura  =  to move heaven and earth
a prinde foc cu gura  =  to leave no stone unturned
a prinde glas/limbă  =  to find voice/one's tongue
a prinde grăsime  =  to put fat on
a prinde grăsime  =  to grow fat
a prinde grăsime  =  to fatten oneself up
a prinde gust de...  =  to acquire/develop a taste for...
a prinde guturai  =  to catch (a) cold
a prinde guturai  =  to catch a cold in the head
haina îl prinde de minune  =  the coat fits him to a nicety/like a glove
haina îl prinde de minune  =  the coat suits him to a T/down to the ground
pe drum îl prinse ploaia  =  on the way he was caught in the rain
nu-l prinde locul  =  he is fidgety/restless
l-a prins somnul  =  he was overcome by sleep
l-au prins frigurile  =  he is in a fever
l-au prins frigurile  =  he is feverish
l-au prins frigurile  =  he has fever
l-au prins frigurile  =  he runs a temperature
m-au prinde prins frigurile  =  I am suffering from fever
m-au prinde prins frigurile  =  I am sick of fever
m-au prinde prins frigurile  =  I am down with fever
m-au prinde prins frigurile  =  I am fever-sick/feverish/fevery
altădată nu mai prinzi fig.  =  you shan't catch me again!
altădată nu mai prinzi fig.  =  you won't catch me doing that again!
altădată nu mai prinzi fig.  =  once bitten, twice shy
a prinde mingea din zbor  =  to catch the ball on the bounce/at the rebound
a prinde minte  =  to grow wiser
a prinde miros greu  =  to become foul/rotten
a prinde miros greu  =  to go bad
ne-a prins furtuna  =  we were overtaken/caught by a storm
ne-a prins noaptea  =  night overtook us
a prinde pică pe cineva  =  to take a dislike to smb.
a prinde pică pe cineva  =  to bear smb. ill-will/a grudge
a prinde puteri  =  to regain strength
a prinde puteri  =  to recruit (one's strength)
a prinde puteri  =  to get strong(er)
a prinde rădăcini  =  to take root
a prinde rădăcini  =  to strike (root)
a prinde rădăcini  =  to send out roots
a prinde ură pe cineva  =  to begin/come to hate smb.
a prinde ură pe cineva  =  to conceive a strong aversion/hatred for smb.
a prinde ură pe cineva  =  to hate smb.
a prinde ură pe cineva  =  to bear hatred against smb.
a prinde ură pe cineva  =  to bear smb. a grudge
a prinde ură pe cineva  =  to have a spite against smb.
a prinde asupra faptului/în flagrant delict  =  to catch smb. red-handed/in the deed/in the (very) act
n-am prins o vorbă  =  I didn't catch a word/syllable
a prinde ca din oală  =  to catch smb. bending/napping/off (one's) guard
a prinde de guler  =  to seize smb. by (the scruff of) the neck
a prinde de guler  =  to collar smb.

Cuvântul prinde a fost căutat de 25801 ori.

sus ^


Ultimele cuvinte căutate în dictionar: prinde, combate, cincisprezecelea, contrabasist, oarbă, aritmetică, nouăzeci, siloz, maţ, leucoree, externare, conciliere, pai, ezita, dezarmat, sălbăticire, armament, căuta, preş, catifelat.

Până în prezent s-au căutat în dictionar 131.138.475 cuvinte dintre care 15.675 astăzi.


Adaugă serviciile de traducere pe site-ul tău!
Click aici pentru codul HTML.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
SUS