Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  
You have searched the word « lumea ». This is the derivată form for the word « lume ».

lumeSubstantiv feminin
1.

world


2. (univers)

universe


3. (univers)

cosmos


4. (sistem solar)

solar system


5.

world


6. (pământ)

earth


7.

world


8. (omenire)

humanity


9. (omenire)

mankind


10. (societate omenească)

human society


11. (societate)

society


12. (oameni)

people


13. (viaţă)

life


14. (viaţă)

existence


15. (regn)

kingdom


16. (regn)

realmExpressions:
lumea albă  =  this world
lumea celor mici  =  the young people
lumea cinematografului/filmului  =  picturedom
lumea cinematografului/filmului  =  filmdom
lumea literelor  =  the world of letters
lumea mare  =  high society
lumea mare fam.  =  the upper ten
lumea neagră  =  underworld
lumea nouă  =  the New World
lumea veche  =  the Old World
lume după lume  =  no end of people
ca lumea adv.  =  properly
ca lumea adv.  =  in proper order
ca lumea (bine)  =  well
ca lumea (complet)  =  thoroughly
ca lumea (zdravăn)  =  soundly
ca lumea adj. (bun)  =  decent
ca lumea adj. (bun)  =  proper
ca lumea adj. (bun)  =  good
ca lumea (cum trebuie fie)  =  as he etc. should be
ca vai de lume  =  miserably
călătorie în jurul lumii  =  trip round the world
cântec de lume  =  love song
cât lumea  =  always
cât lumea  =  eternally
de când lumea (şi pământul)  =  ever since the world began, since Adam
de lume  =  of the world
de lume (laic)  =  worldly
de lume (d. cineva)  =  worldly-minded
de lume (de dragoste)  =  amorous
de lume (de dragoste)  =  love...
de ochii lumii  =  as a blind
în faţa lumii  =  publicly
în lumea întreagă, în toată lumea  =  the world over
în rând cu lumea  =  decently
în rând cu lumea  =  like the next man
nimeni pe lume ...  =  no man alive ...
om de lume  =  man in society
om de lume  =  man of the world
puţină lume  =  not many people
puţină lume  =  not a large crowd
toată lumea  =  everybody
toată lumea  =  everyone
a-şi lua lumea în cap  =  to go into the wide world
a-şi lua lumea în cap fam.  =  to follow one's nose
e bătrân ca lumea  =  he is (as) old as the hills
a dormi ca dus de pe lume  =  to sleep like a top
e cel mai bun om din lume  =  he is the best man alive
e cel mai bun om din lume  =  he is the best fellow in the world
a se duce în lumea lui  =  to mind one's own business
a se duce în lumea lui (a se retrage)  =  to withdraw
a ieşi în lume  =  to go out
a ieşi în lume  =  to go into society
a scoate în lume (o fată)  =  to bring out
a trimite pe cineva pe lumea cealaltă  =  to send smb. to kingdom come
a aduce pe lume  =  to bring into the world
a aduce pe lume (a naşte)  =  to bring forth
a aduce pe lume (a naşte)  =  to give birth to
a fi singur pe lume  =  to be alone in the world
nu ştiu pe ce lume sânt  =  I'm quite upset
nu ştiu pe ce lume sânt  =  I'm beside myself
a veni pe lume  =  to come into the world
a veni pe lume  =  to be born
aşa e lumea  =  this is the way of the world
cât e lumea şi pământul  =  never to the end of one's days
ce-o zică lumea?  =  what will people/Mrs. Grundy say?

This word was searched 36055 times.

top ^


Last searched words: lume, infamant, decapita, derivare, slujitorime, substaţie, joiană, interceptare, cognoscibilitate, clipocire, bornă, puzderie, pulverizator, zăgăzui, progenitură, înfricoşa, utopie, practic, peremptoriu, ierna.

Up to now, there is a number of 134.047.203 searched words, among 3.757 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP