Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
  

gurăSubstantiv feminin
1. anat.

mouth


2.

chops


3. (mustrare)

scolding


4.

jaw


5. (cicălire)

nagging


6. pop.

potato/kissing trap


7. (buze)

lips


8. pl. (copii)

children


9. pl. (copii)

family


10. zool.

stoma


11. (îmbucătură)

mouthful


12. pl. (copii)

mouths


13. (de arme, tehn.)

muzzle


14. (gust)

taste


15. (de arme, tehn.)

mouth


16. (sărut)

kiss


17. (de aer)

vent


18. (sărut)

buss


19. (înghiţitură)

draught


20. (deschizătură)

opening


21. (înghiţitură)

sip


22. (deschizătură)

aperture


23. (braţ)

armful


24. (orificiu)

orifice


25. (vorbire)

speech


26. (vorbărie)

(idle) gossip


27. (vorbărie)

scandal


28. (ceartă)

quarrel


29. (ceartă)

squabble


30. (ceartă)

row


31. (strigare)

call


32. (mustrare)

scolding


33. (cicălire)

nagging


34. (cicălire)

pestering


35. pl. (copii)

childrenExpressions:
gura leului bot.  =  snapdragon (Antirrhinum majus)
gura leului bot.  =  flaxy (grey) (Linaria)
gura lumii  =  gossip of people
gura lumii  =  Mrs. Grundy
gură-cască  =  Jackanapes
gură-cască  =  booby
o gură cât o şură  =  a very large/wide mouth
gură de apă tehn.  =  hydrant
gură de broască  =  keyhole
gură de cuţit  =  edge of a knife
gură de incendiu  =  fire hydrant/plug
gură de leu  =  lion's mouth/jaw
gură de lup (mar.)  =  black wall hitch
gură de lup  =  crowbar
gură de peşteră  =  mouth of a cave
gură de pivniţă  =  air/vent hole of a cellar
gură de pivniţă (intrare)  =  mouth/opening of a cellar
gură de rai  =  threshold of Paradise
gură de râu  =  river mouth
gură de sabie  =  sword blade
gură de vânt  =  ventilator
gură rea fig.  =  slanderous/venomous/wicked/loose/long tongue
gurile rele  =  slanderous tongues
apă de gură  =  gargle
apă de gură  =  water for rinsing one's mouth
apă de gură med.  =  collutorium
colţul gurii  =  corner of the mouth
cu jumătate de gură  =  in an undertone
cu jumătate de gură (puţin dispus)  =  unwillingly
cu jumătate de gură (puţin dispus)  =  reluctantly
de-ale gurii  =  food
de-ale gurii (merinde)  =  victuals
de-ale gurii (merinde) sl.  =  prog
din gura cuiva  =  from smb.'s mouth
din gură în gură  =  from mouth to mouth
fără gură  =  mouthless
în gura mare  =  loudly
în gura mare  =  in a loud voice
la gura sobei  =  by/at one's fireside
mură-n gură  =  in readiness
mură-n gură  =  at call
rău de gură  =  foul-mouthed
n-am gură  =  I don't dare say anything
are cinci guri de hrănit  =  he has five mouths to feed in his family
a avea gura tare (d. cai)  =  to be hard-mouthed
a avea o gură spurcată  =  to fling abuse at everybody
a-şi bate/răci gura degeaba  =  to spend/waste breath
a da o gură cuiva  =  to give a kiss to smb.
a deschide gura  =  to open one's mouth/lips
a-şi face gura pungă  =  to screw up one's mouth
a face gură  =  to make a fuss
a face gură  =  to kick up a row
a închide gura cuiva  =  to stop smb.'s mouth
a închide gura cuiva  =  to silence smb.
a închide gura cuiva  =  to make smb. shut up
a închide gura cuiva  =  to stunt smb.
a lega gura pânzei  =  to save money
a lega gura pânzei  =  to put/set money by
a-şi şterge gura  =  to wipe one's mouth
a-şi ţine gura  =  to hold one's tongue
a-şi ţine gura  =  to keep one's own counsel
a-şi ţine gura  =  to keep mum
a-şi ţine gura  =  not to blab
a trage o gură cuiva  =  to haul smb. over the coals
a-şi ţuguia gura  =  to screw up one's mouth to purse one's lips
a scăpa ca din gura lupului  =  to have a narrow escape/squeak/close shave
a fi cu gura mare (a face scandal)  =  to make a fuss
a fi cu gura mare (a căuta ceartă)  =  to pick a quarrel
a fi cu gura mare (a căuta ceartă)  =  to ride the high horse
a râde cu jumătate de gură  =  to laugh on one side of the mouth
a râde cu jumătate de gură  =  to put on a wry/sikly smile
a se pune cu gura pe cineva  =  to jaw smb.
a se pune cu gura pe cineva  =  to blow smb. up
a sări cu gura la cineva  =  to be down upon smb.
a sta cu gura căscată  =  to stand gaping/agape
a vorbi cu gura plină  =  to speak with one's mouth full
a fi bun de gură  =  to have the gift of the gab
a fi bun de gură  =  to have a well-oiled tongue
a lua pâinea de la gura cuiva  =  to take the bread out of smb.'s mouth
am auzit-o chiar din gura lui  =  I have it from his own mouth
din gură, îi umblă gura  =  he talks too much
din gură, îi umblă gura pop.  =  there's too much jaw about him
a grăi din gură  =  to speak
a lua vorba din gura cuiva  =  to take the words out of smb.'s mouth
îi sorbeam vorbele din gură  =  I hung delighted on his lips
taci din gură (ţine-ţi) gura !  =  hold your jaw!
taci din gură (ţine-ţi) gura !  =  dry up!
taci din gură (ţine-ţi) gura !  =  shut up (your mouth)!
taci din gură (ţine-ţi) gura !  =  stow that!
a trece din gură în gură  =  to pass from mouth to mouth
a fi în gura tuturor  =  to be in everybody's mouth/on everybody's tongue
nu ia vin în gură  =  he never touches wine
a intra în gura lumii  =  to get talked about
a intra în gura lumii  =  to become the common talk of the town
a nu pune în gură  =  not to touch
n-am pus nimic în gură  =  I havent' eaten yet
a duce la gură  =  to put to one's mouth
a-şi duce degetul la gură  =  to put/lay one's finger to one's mouth
a face spume la gură  =  to foam at the mouth
a fi cu sufletul la gură, a fi în gura morţii  =  to be in the grip/throes of death
a fi cu sufletul la gură, a fi în gura morţii  =  to be in one's last agony/on one's last leg
a fi liber la gură  =  to speak (one's mind too) freely
bate-te peste gură !  =  God forbid !
a trăi de la mână până la gură (de azi pe mâine)  =  to live from hand to mouth
a uita de la mână pină la gură  =  to be very forgetful
cuvântul îmi umblă prin gură  =  the word is at my tongue's end/on the tip of my tongue
a nu i se mai auzi gura  =  not to breathe/drop a word
a căsca cât îl ţine gura  =  to give long yawns
e numai gura de el  =  he's just a big talker/a windbag
mi-e gura rea  =  I have a disagreeable taste in my mouth
îţi lasă gura apă  =  it makes one's mouth water
a-l lua gura pe dinainte  =  to blab out a secret
a-l lua gura pe dinainte  =  to let the cat out of the bag
a-l lua gura pe dinainte  =  to give oneself away
a-l lua gura pe dinainte  =  to blow the gab
îi miroase gura  =  his breath smells
îi miroase gura  =  he has a bad/foul breath
a striga cât îl ţine gura  =  to howl
ce intră în gura lupului nu se mai scoate  =  it is no use crying over spilt milk

This word was searched 34470 times.

top ^


Last searched words: gură, străinătate, aduce, lupta, lega, iuţeală, ar, furcă, tort, iulie, alee, stinge, îngrăşământ, topitorie, întorsătură, abona, îndată, fosă, şubrezire, samavolnicie.

Up to now, there is a number of 133.705.985 searched words, among 6.576 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP