Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

Romanian English Dictionary

  RoEn.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular Romanian-English dictionary. To use the Romanian - English Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for Romanian-English translations!
  So, please type one or more Romanian words (separated by space)
       Similar words: fata, fată, făta, fâţă.faţăSubstantiv feminin
1. (ten)

complexion


2. anat.

face


3. (exterior)

outside


4. anat.

phiz


5. (exterior)

exterior


6. anat.

mug


7.

face


8. (persoană)

person


9.

countenance


10. fig. (aspect)

aspect


11. fig. (aspect)

appearance


12. poetic

visage


13. (aer)

mien


14. (culoare)

colour


15. (aer)

air


16. (suprafaţă)

surface


17. (de cristal)

face


18. (privire)

face


19. (a unei pietre lustruite)

facet


20. (privire)

look


21. (înfăţişare)

aspect


22. (a apei)

sheet


23. (înfăţişare)

look


24. (a oceanului)

expanse


25. (înfăţişare)

appearance


26. (a mâinii)

palm


27. (pagină)

page


28. (parte din ~)

front (side)


29. (parte din ~)

front (part)


30. arhit.

front(age)


31. arhit.

front side


32. arhit.

facade


33. (a unei monede)

obverse


34. (a unei monede)

head


35. (prezenţă)

presence


36. (prim plan)

foregroundExpressions:
a se schimba la faţă  =  to pull quite a different face
faţa casei  =  the front part of a house
faţa pământului  =  face of the earth
faţă de (o situaţie etc.)  =  given (the situation etc.)
faţă de (o situaţie etc.)  =  confronted by...
faţă de mas  =  table cloth
faţă de pern  =  pillow case/slip
faţă de plapom  =  blanket cover/slip
o faţă deschis  =  an open face/countenance
o faţă impenetrabil  =  a poker face
faţă în faţă (d. persoane)  =  face to face
faţă în faţă (d. persoane)  =  against/towards/opposite one another
o faţă mare  =  a broad face
o faţă vesel  =  a jolly face/countenance
cu faţa la...  =  facing...
cal din faţă  =  leading horse
casă din faţă  =  front house
cel mai din faţă  =  the foremost
cel mai din faţă  =  the first
cel mai din faţă  =  the headmost
cel mai din faţă  =  the most advanced
cu faţa în sus  =  on one's back
cu faţa în sus  =  supine
(de) faţă cu...  =  in the presence of...
de faţă cu mine  =  v. în faţa mea
de faţă  =  present
cei de faţă  =  present company
din faţă adj.  =  in the front rank
din faţă adj.  =  front(al)
din faţă (d. părţile corpului)  =  anterior
din faţă (d. părţile corpului)  =  fore...
din faţă adv.  =  from/at the front
dinte din faţă  =  front tooth
dinte din faţă  =  tooth in the front
galben la faţă  =  pale(-faced)
în faţă (peste drum)  =  opposite
în faţă (peste drum)  =  on the other side of the street
în faţă (peste drum)  =  over the way
în faţă  =  in front
în faţa acestor fapte  =  in the face of such facts
în faţa mea  =  in my presence
în faţa mea  =  before my eyes
în faţa mea  =  in my sight
în faţa mea  =  under my very nose
în faţa mea (în auzul meu)  =  to my face
în faţa mea (în auzul meu)  =  in my hearing
în faţa  =  before...
în faţa  =  in front of...
în timpul de faţă  =  nowadays
în timpul de faţă  =  at the present time
în timpul de faţă  =  in these days (of ours)
la faţa locului  =  on (the) spot
loc în faţă  =  front seat
parte din faţă  =  front part
parte din faţă  =  forepart
parte din faţă (a corăbiei)  =  prow
parte din faţă (prim plan)  =  foreground
la faţa locului  =  on (the) spot
pe faţă  =  straightforwardly
pe faţă  =  openly
pe faţă  =  frankly
pe faţă  =  aboveboard
platformă din faţă (la tramvai)  =  front platform of a tram
roată din faţă  =  forewheel
timpul de faţă  =  present
vedere din faţă  =  front view
vorbind pe faţă  =  frankly speaking
această chestiune are mai multe feţe  =  this matter has different sides/aspects
această chestiune are mai multe feţe  =  there are several approaches to this question
a-şi ascunde faţa  =  to hide one's face
a avea faţa mare  =  to be full-faced
a da o faţă (cu dat.)  =  to colour (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (hainei, stofei)  =  to dye (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (hârtiei, sticlei)  =  to stain (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (a polei)  =  to polish (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (a polei)  =  to burnish (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (a netezi)  =  to smooth (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (a da la rândea)  =  to plane (cu ac.)
a da o faţă (cu dat.) (a curăţa)  =  to clean (cu ac.)
a face faţă  =  to get through
a face faţă  =  to cope with something
a face faţă onorabil  =  to give a good account of oneself
a face/schimba feţe, feţe  =  to change colour
a fi taler cu două feţe  =  to be a double dealer
a ieşi cu faţa curat  =  to save (one's) face
a fi de faţă la...  =  to be present at...
a fi de faţă la...  =  to attend...
a pieri de pe faţa pământului  =  to perish from the earth
a avea soarele în faţă  =  to have the sun in one's face
lumea e în faţa lor  =  the world is before them
a împinge în faţă  =  to press/push/urge forward
a se întâlni faţă în faţă  =  to meet
a se întâlni faţă în faţă  =  to come across each other
a privi în faţă  =  to face
a privi pe cineva în faţă  =  to look smb. in the face
a privi pericolul în faţă  =  to look danger in the face
a pune faţă în faţă  =  to oppose
a pune faţă în faţă jur.  =  to confront (with each other)
a pune faţă în faţă jur.  =  to put face to face
a pune faţă în faţă fig.  =  to contrast
a pune faţă în faţă fig.  =  to compare
a pune faţă în faţă fig.  =  to put side by side
a-i râde cuiva în faţă  =  to laugh in smb.'s face
a i-o spune cuiva în faţă  =  to say it to smb.'s face
a i-o spune cuiva în faţă  =  to say it in smb.'s teeth
a veni în faţă  =  to come to the front
a se schimba la faţă  =  to change one's countenance
a se schimba la faţă şi fig.  =  to change colour
a da pe faţă  =  to disclose
a da pe faţă  =  to reveal
a da pe faţă  =  to divulge
a da pe faţă  =  to let out
a se da pe faţă  =  to betray oneself
a se da pe faţă (prin cuvinte)  =  to commit oneself
a-şi da cărţile pe faţă  =  to show one's hand/cards
a-şi da cărţile pe faţă  =  to give the game away
a lucra pe faţă  =  to act straightforwardly
a se spăla pe faţă  =  to wash one's face
a-şi trage pălăria pe faţă  =  to pull one's hat over one's eyes
a vorbi pe faţă  =  to speak plainly
a lovi pe cineva peste/în faţă  =  to strike smb. in the face
a lovi pe cineva peste/în faţă  =  to slap smb.'s face
a-i ieşi faţa (d. vopsea)  =  to fade (away)
a-i ieşi faţa (d. stofă)  =  to fade

This word was searched 34919 times.

top ^


Last searched words: faţă, pătrime, filon, fuga, născut, mătrăgună, forfecuţă, devalorizare, se, păcat, bătut, stăvili, fugă, noapte, curs, renăscut, iadă, băieţoi, duşmăni, revelaţie.

Up to now, there is a number of 133.618.258 searched words, among 9.942 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program gestiune amanet   Grile Spiru Haret   Dictionar englez roman   Gestiunea caselor de schimb valutar   The English - Czech Dictionary   Česko-anglický Slovník   Diccionario español inglés   English Indonesian Dictionary   English Serbian Dictionary   Hrvatsko engleski i englesko hrvatski rječnik   Ελληνικά Αγγλικά Λεξικό   English Icelandic Dictionary   Toner-shop   
 
UP